•  
 •   
 •   
 •   
 

ทำงานอย่างไร

 • บิล
  หมวดหมู่
 • เลือก
  ผู้ให้บริการ
 • จ่าย บิล
 • ชำระเงินแล้ว
 
 

ทางเลือกที่ง่ายกว่าในการจ่าย บิล  |  อัตราค่าดำเนินการ